nieuws

Vrijdag 12 april 2019 4e editie Museumnacht Maastricht MAASTRICHT – Fasten your seatbelt, want het belooft een spectaculaire reis te worden tijdens de 4e editie van Museumnacht Maastricht op vrijdag 12 april 2019. Maastricht serveert dan wederom dé ultieme Art Night Out cocktail waarin verleden, heden en toekomst, feit en fictie, de kunstwereld én het nachtleven op uitzonderlijke wijze worden gemixt. Dompel van 20:00 tot 01:00 uur (of tot 05:00 uur incl. afterparty) onder in een nacht die gevuld is met experimentele kunst, eindeloze geluidsreizen, historische explosies, in-your-face performances, adembenemende verzamelingen, exclusieve workshops, cutting edge video-art en de nodige drinks, bites & beats in een van de 13 art venues verspreid over de stad Maastricht.

Programma Drukkunstmuseum 2019

Het Drukkunstmuseum is gelegen in het centrum van Maastricht. Het museum bestaat uit een historische drukwerkplaats, een overdekte binnenplaats en een groot kapelgebouw. Ontdek deze mooie locatie en laat u meevoeren door de schoonheid der dingen die samengaan met de verhalen en de jazz muziek die zich in deze ruimtes bevinden.  Hier valt altijd iets te ontdekken!! Op deze locatie maakt uw kennis met het kunstenaarschap, industrieel erfgoed en de vele geheimen van de vermenigvuldiging van de verbeelding.

doorlopende filmpresentatie FILM

Geniet op de sfeervolle overdekte binnenplaats van jazz muziek :

 

Jazz Duo Yule Sun & Helen Svoboda  op de binnenplaats
20.30 – 23.30 uur  Yule Sun (Zuid-Korea) Guitar en Helen Svoboda (Australien) Bass zullen als jazz duo een bijzonder en uniek optreden verzorgen speciaal voor deze Museumnacht. Kom naar het Drukkunstmuseum en doe mee met ons en geniet van deze muzikale reis.

museumnacht 2019 foto_Helen_Svoboda (3)foto yule sun 2019 (2)

 

Doorlopende verhalen  in de drukwerkplaats  begane grond                                                                    20.00- 1.00 uur  Ontdek de talrijke drukkunstverhalen: de fascinerende geschiedenis en het kunstenaarschap van Rembrandt van Rijn, Piranesi en Henri de Toulouse Lautrec tot het unieke industriële erfgoed met alle ins-and-outs van de stopcilinderboekdrukpers en de steendruksnelpers.

Martijn Rensema computerklanken in het kapelgebouw.                                                                              20.00- 1.00 uur  Doorlopend uitzonderlijke klanken van computer componist Martijn Rensema in het kabelgebouw. Wil je hier meer over weten? Martijn is aanwezig om al je vragen te beantwoorden!

Film Macchina Tipografica  doorlopende presentatie op de binnenplaats
20.00- 1.00 uur   De film laat in 26 minuten de geschiedenis van de druk en prentkunst door de eeuwen heen zien.  Een film van het Drukkunstmuseum

Presentatie maquette Kamer v.d.Gedachtenmechanica in het kapelgebouw                                       20.00 -1.00 uur  Op de eerste verdieping wordt de maquette gepresenteerd en er zal uitleg gegeven worden over het project de  Kamer van de Gedachtenmechanica.

Demonstratie drukpers en workshop begane grond kapelgebouw
20.00-1.00 uur Boekdrukkunst, loden letter en een demonstratie van de drukpers plus een workshop het afdrukken van een gedicht of afbeelding .

Regout-drukwerkplaats  uitleg in de gewelfkelder kapelgebouw
20.00-1.00 uur In de gewelfkelder, ingericht als Regout-drukwerkplaats, staat een originele gravure drukpers met gereedschappen en materialen.  Hier wordt uitleg gegeven over hoe in Maastricht rond 1860 afbeeldingen op keramische producten werden aangebracht.

 

Program Printing Museum 2019

The Printing Art Museum is located in the center of Maastricht. The museum consists of a historic printing shop, a covered courtyard and a large chapel building. Discover this beautiful location and let yourself be carried away by the beauty of things that go hand in hand with the stories and jazz music in these spaces. There is always something to discover here !! At this location you will learn about artistry, industrial heritage and the many secrets of the multiplication of the imagination.

Photo by: Brian Megens Photography (www.brianmegens.com)

Photo by: Brian Megens Photography (www.brianmegens.com)

Jazz Duo Yule Sun & Helen Svoboda in the courtyard                                                                                  8.30 – 11.30 pm Yule Sun (South Korea) Guitar and Helen Svoboda (Australien) Bass will perform as a jazz duo a special and unique performance especially for this Museum Night. Come to the Printing Museum and join us and enjoy this musical journey.

museumnacht 2019 foto_Helen_Svoboda (3)IMG_7034

 

Continuous stories in the print shop ground floor                                                                                        20.00-1.00 Discover the many printing art stories: the fascinating history and artistry of Rembrandt van Rijn, Piranesi and Henri de Toulouse Lautrec to the unique industrial heritage with all the ins-and-outs of the stop cylinder book printing press and the stone printing press.

Martijn Rensema computer sounds in the chapel building.                                                                         20.00-1.00 Continuously exceptional sounds by computer composer Martijn Rensema in the cable building. Want to know more about this? Martijn is here to answer all your questions!

Film Macchina Tipografica continuous presentation in the courtyard                                                           20.00-1.00  The film shows the history of printing and printmaking through the centuries in 26 minutes. A film from the Printing Art Museum

Presentation maquette Room v.d.Thought mechanics in the chapel building                                           20.00 -1.00 On the first floor the model is presented and an explanation will be given about the project the Chamber of Thought Mechanics.

Demonstration printing press and workshop ground floor chapel building                                                 20.00-1.00 WORKSHOP Book printing, lead letter and a demonstration of the printing press plus a workshop printing a poem or image.

Regout print shop explanation in the vault chapel building                                                                     20.00-1.00 the vaulted cellar, decorated as a Regout print shop, stands an original engraving printing press with tools and materials. Here an explanation is given about how images of ceramic products were applied in Maastricht around 1860.

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor meer nieuws / eerdere berichten