nieuws

LUCKY TIMES AHEAD! Vrijdag 13 april
Museumnacht Maastricht 2018

VRIJDAG DE 13E, 13 ART VENUES, EEN AVOND IN HET TEKEN VAN LUCKY 13!
Op vrijdag 13 april 2018 gaat Maastricht weer los tijdens de derde editie van Museumnacht Maastricht. Leeftijd-maakt-niet-uit gelukszoekers en pechvogels, (blind) dates, Maastrichtse pleziermakers en wereldse geliefden, hardcore Museumnachtfans en onzekere ontdekkers, genieten met één ticket een avond lang van een geweldige line-up. Ontdek van 20.00-01.00 uur een gelukzalige dosis experimentele kunst, zalige strippers en bedwelmende jungle dreams, in-your-face performances, opmerkelijke historische artefacten, opzwepende muziek, prachtige verzamelingen, exclusieve workshops, geheime bodemschatten, cutting edge video-art en de nodige drinks, bites & beats in 13 kunstinstellingen verspreid door de hele stad.

Gelukkig tot in de laatste uurtjes
Uiteraard ontbreekt de afterparty ook dit jaar niet. Van 00.00-05.00 uur (<18 jaar tot 03.00 uur) kun je in de Muziekgieterij het Museumnachtbraken voortzetten en je (un)lucky dance moves tonen tijdens een strakke line-up van DJ’s en artistiek vermaak. Tickets voor de afterparty zijn gelimiteerd beschikbaar, dus wees er snel bij!

Ontdek dat Vrijdag de 13e alles behalve ‘UNLUCKY’ is in Maastricht!
Tenzij je natuurlijk geen ticket hebt kunnen bemachtigen…

Museumnacht Maastricht vindt plaats tijdens de Nationale Museumweek (9 t/m 15 april 2018). Het volledige programma verschijnt vanaf 20 februari 2018 online. Houd de website www.museumnachtmaastricht.nl en social media in de gaten voor tussentijdse updates!

Praktische informatie

Vrijdag 13 april 2018: 20.00-01.00 uur
Afterparty Muziekgieterij: 00.00–05.00 uur ( <18 jaar tot 03.00 uur)
Art Venues: Boekhandel Dominicanen, Bonnefantenmuseum, Brouwerij Bosch, Bureau Europa, Centre Céramique, Drukkunstmuseum, Lumière Cinema, Marres, Museum aan het Vrijthof, Natuurhistorisch Museum, Museum Sjoen Limburg en Van Eyck & B32. Afterparty: Muziekgieterij.

ticket

Regulier:                                € 12,50
Student/CJP-pas:                    € 7,50*
Combi-ticket(+ afterparty):   € 15,- | Student/CJP-pas € 10,-*
Kinderen t/m 6 jaar:              Gratis 
* Op vertoon van studenten/CJP-pas. 

Tickets zijn inclusief toegang tot venues, hop-on hop-off bussen, al dan niet afterparty (combi-ticket). De Museumkaart is niet geldig. Voorverkoopadressen: Bonnefantenmuseum, Centre Céramique, Boekhandel Dominicanen, Marres en Jules Maastricht.

Museumnacht 2017

Drukkunstmuseum
Ontdek het Drukkunstmuseum in één van de oudste en mooiste straatjes van Maastricht. Maak kennis met het kunstenaarschap, industrieel erfgoed en de vele ‘secrets’ van de vermenigvuldiging van de verbeelding. Ontdek samen met familie en uw vrienden de mooie verhalen achter de blauw grijze  deur op deze bijzondere locatie!!

Ons programma

Het Kapelgebouw                                                                                                                                             Naast de bekende verhalen van de druk-en de prentkunst zal het museum tijdens de museumnacht aandacht besteden aan het kapelgebouw.  Deze slotkapel is in het begin van de 19e eeuw ontworpen in opdracht van Louis Hubert Rutten Stichter van de Broeders van de Beyart, door de Duitse architect Carl Weber in neo-classicitische stijl.  Op de 1e verdieping van het kapelgebouw zal de maquette  gepresenteerd worden van de ‘Kamer van de Gedachtenmechanica’.

De Kamer van de Gedachtenmechanica  
Het museum is een project gestart om het kunstenaarschap van Rene Glaser, de ideeën en de technieken waarmee hij zijn werk maakt, in een “Kamer van de Gedachtenmechanica” neer te leggen. De bovenzaal van de Heilige Geestkapel zal de komende jaren omgebouwd worden tot één totaalkunstwerk. De voorstart van het gehele project is begonnen door het presenteren van de maquette.

Muziek
Geniet op de overdekte binnenplaats wederom van muzikale activiteiten:

 

Jazz Duo Yule & Ildo   (Yule Sun jazz gitaar, Ildo Nandja contra bass)
20.30 – 23.15 uur

IMG_9509Ildo Nandja 1 HIGH RES (14 of 26) (4)

Yule Sun                                                                                 Ildo Nandja

 

Doorlopende klanken van computer componist Martijn Rensema  in het kapelgebouw.   b20170407_220125 (5)                            20.00- 1.00 uur

 

 

 

Film Macchina Tipografica
Museumnacht 2017Doorlopende presentatie van de de film Macchina Tipografica
20.00 -1.00 uur

 

 

 

Museumnacht 2017

Demonstratie drukpers en workshop  
Boekdrukkunst, loden letter en een demonstratie van de drukpers plus een workshop.
20.00-1.00 uur

 

 

foto museumnacht 2018 4 (1)

Regout-drukwerkplaats  
In de gewelfkelder, die is ingericht als Regout-drukwerkplaats, staat een originele gravure drukpers. Hier wordt uitleg gegeven over hoe in 1860 afbeeldingen op keramische producten werden aangebracht.        20.00-1.00 uur

 

 

foto museumnacht 2018 4 (2)Presentatie maquette Kamer v d Gedachtenmechanica                    op de eerste verdieping de presentatie van de Kamer vd Gedachtenmechanica                                                                                20.00-1.00                               

 

 

 

 

 

foto kunstobject renefoto kapel - kopiefoto maquette 2IMG_7034foto maquette 1IMG_7421 (2)regout 1foto rene atelier 1

maquette foto hal vitrine   DSCN0171

 

LUCKY TIMES AHEAD! Friday, April 13
Museum Night Maastricht 2018

FRIDAY THE 13th, 13 ART VENUES, AN EVENING IN THE SIGN OF LUCKY 13!
On Friday, April 13, 2018, Maastricht will be released during the third edition of Museumnacht Maastricht. Age-making-not-out fortune hunters and unlucky people, (blind) dates, Maastricht pleasure-makers and worldly lovers, hardcore Museum Night fans and uncertain explorers, enjoy a great line-up with an evening ticket. Discover from 20.00-01.00 a blissful dose of experimental art, blissful strippers and intoxicating jungle dreams, in-your-face performances, remarkable historical artefacts, uplifting music, beautiful collections, exclusive workshops, secret mineral resources, cutting edge video art and the necessary drinks, bites & beats in 13 art institutions spread throughout the city.

Hop-on hop-off
Museum Night Maastricht once again promises a night out to elevate true art! Walking is the best way. Cycling is also good. Even jogging can. But there are also special hop-on hop-off Museum Night buses, which not only take you from A to B free of charge, but also provide the necessary a (rt) musement.

Fortunately until the last hours
Of course, the after party is not lacking this year. From 00.00-05.00 hours (<18 years to 03.00 hours) you can continue the Museum Night Breaks at the Muziekgieterij and show your (un) lucky dance moves during a tight line-up of DJs and artistic entertainment. Tickets for the after party are limited, so be quick!
PRACTICAL INFORMATION
Friday 13 April 2018: 20.00-01.00
Afterparty Muziekgieterij: 00.00-05.00 hours (<18 years to 03.00 hours)
Art Venues: Bookshop Dominicans, Bonnefantenmuseum, Bosch Brewery, Bureau Europa, Center Céramique, Printing Museum, Lumière Cinema, Marres, Museum at the Vrijthof, Natural History Museum, Museum Sjoen Limburg and Van Eyck & B32. Afterparty: Muziekgieterij.

tickets

Regular: € 12.50
Student / CJP pass: € 7.50 *
Combi ticket (+ afterparty): € 15, – Student / CJP card € 10, – *
Children up to 6 years: Free

* On presentation of students / CJP pass.

 

Printing Museum
Discover the Printing Museum in one of the oldest and most beautiful streets in Maastricht. Get acquainted with the artistry, industrial heritage and the many ‘secrets’ of the multiplication of the imagination. Discover together with family and your friends the beautiful stories behind the blue gray door at this special location.

Our program

The Chapel Building                                                                                                                                     In addition to the well-known stories of printing and printmaking, the museum will pay attention to the chapel building during the museum night. This castle chapel was commissioned by Louis Hubert Rutten the Founder  of the Brothers of the Beyart designed in the beginning of the 19th century by the German architect Carl Weber in neo-classicist style. On the first floor of the chapel building, the model of the ‘Chamber of the Thought Mechanics’ will be presented.

The Chamber of Thought Mechanics
The museum has started a project to place the artistry of Rene Glaser, the ideas and the techniques with which he makes his work, into a “Chamber of Thought Mechanics”. The upper room of the Holy Spirit chapel will be converted into one total artwork in the coming years. The pré start of the entire project has  started by presenting the scale model.

Music
Enjoy musical activities again in the covered courtyard:

Jazz Duo Yule & Ildo  (Yule Sun jazz guitar, Ildo Nandja double bass)
20.30 – 23.15

IMG_7421 (2)Ildo Nandja 1 HIGH RES (14 of 26) (4)

Yule Sun                                                                                     Ildo Nandja

Continuously sounds by computer composer Martijn Rensema in the chapel building. 20.00-1.00 hours

Film Macchina Tipografica
Continuous presentation of the film Macchina Tipografica
20.00 -1.00 hours

Demonstration printing press and workshop
Printing, letter and a demonstration of the printing press plus a workshop.
20.00-1.00 hours

Regout print shop
In the vaulted cellar, which is decorated as a Regout print shop, stands an original engraving printing press. Here an explanation is given on how in 1860 images were applied to ceramic products.                      20.00-1.00 hours

Presentation maquette Room v d Thought mechanics                                                                              on the 1st floor of the Chapel building, the Thought Mechanics                                                                   20.00 -1.00 hours

 

foto kunstobject renefoto kapel - kopiefoto maquette 2IMG_7034foto maquette 1IMG_7421 (2)regout 1foto rene atelier 1

maquette foto hal vitrine    DSCN0171

 

Klik hier voor meer nieuws / eerdere berichten