nieuws

Drukkunstmuseum vertelt op 12 oktober het verhaal over de bijzondere druktechniek op aardewerk tijdens evenement Come Across

Come Across is een interactief spel om mensen het Sphinxkwartier te laten ontdekken en beleven, een speciaal initiatief van Meet Maastricht. Samen met andere partijen worden  door het hele jaar allerlei activiteiten voor buitenlandse studenten en andere jonge internationals georganiseerd. Doel is om Maastricht te leren kennen met al zijn historie en cultuur.

Deelnemers volgen een speurtocht van maximaal 10 personen die hun weg zien te vinden door vragen te beantwoorden en raadsels op te lossen. Na afloop zal Petrus Regout ‘himself’ de prijs uitreiken aan het winnende team.

Het Drukkunstmuseum is vertegenwoordigd in de Sphinxpassage met museumstukken uit de eigen Regoutdrukwerkplaats. Aan de hand van een gedecoreerd bord, een koperen gravure plaat en transfers kan uitgelegd worden hoe dit specifieke en kunstzinnige drukprocédé vroeger bij Regout/de Sphinx werd gedaan.

Voor wie meer wil zien is van harte welkom in het museum tijdens de openingsmaanden op zaterdagmiddag van 13.00-17.00 uur met een gratis rondleiding (met entreebewijs) om 14.00 uur. www.drukkunstmuseum/bezoek.

Voor info over Come Across:

https://www.facebook.com/events/2361124117479852/

foto 2 regout

Drukkunstmuseum tells the story on October 12 about the special printing technique on earthenware during the Come Across event

Come Across is an interactive game to let people discover and experience the Sphinx quarter, a special initiative from Meet Maastricht. Together with other parties, all kinds of activities are organized throughout the year for foreign students and other young internationals. The aim is to get to know Maastricht with all its history and culture.

Participants follow in a group of 10 people who find their way by answering questions and solving riddles. Afterwards, Petrus Regout will “himself” award the prize to the winning team.

The Drukkunstmuseum is represented in the Sphinxpassage with museum pieces from its own Regout printing workshop. A decorated board, a copper engraving plate and transfers can be used to explain how this specific and artistic printing process was previously done at Regout / de Sphinx.

For those who want to see more, we welcome you in the museum during the opening months on Saturday afternoon from 1:00 pm to 5:00 pm with a free tour at 2.00 pm(with admission ticket) http://www.drukkunstmuseum/visit

For info about Come Across:

https://www.facebook.com/events/2361124117479852/

Regout 3

 

Klik hier voor meer nieuws / eerdere berichten