Museum in Transitie N / D

foto transitie

Het Drukkunstmuseum in de Jodenstraat in Maastricht staat aan de vooravond van een evolutie. Een ontwikkeling van een traditioneel museum dat het ambacht en de kunst van drukwerk centraal stelt, naar een verrassend museum, dat de bezoeker meeneemt in de kunst en belevingswereld van kunstenaar René Glaser.

Transitie

In de transitie van het Drukkunstmuseum naar de Kamer van de Gedachtenmechanica: een Gesamtkunstwerk in de Kapel van verbeelding die straks zal plaatsvinden, is de historische drukkerij niet langer gewijd aan die drukkunst. De drukkerij wordt een onderdeel van het hernieuwde museum dat laat zien en beleven hoe verbeelding uitmondt in tastbaar werk. De drukkunst als ambacht staat niet centraal, maar staat in dienst van de inspiratie en verbeelding van de kunstenaar.    http://kapelvanverbeelding.nl

Museum in Transitie

Das Drukkunstmuseum in der Jodenstraat in Maastricht steht am Vorabend einer Evolution. Eine Entwicklung von einem traditionellen Museum, das sich auf das Handwerk und die Kunst des Drucks konzentriert, zu einem überraschenden Museum, das den Besucher in die Kunst und Erfahrung des Künstlers René Glaser entführt.

Übergang                                                                                                                                                          Mit dem in Kürze stattfindenden Übergang vom Druckmuseum zur Kammer der Gedankenmechanik: ein  Gesamtkunstwerk in der Kapelle der Imagination widmet sich die historische Druckerei nicht mehr dieser Druckkunst. Die Druckerei wird Teil des erneuerten Museums, das zeigen und erleben wird, wie aus Fantasie greifbare Arbeit wird. Das Drucken als Handwerk steht nicht im Mittelpunkt, sondern dient der Inspiration und Vorstellungskraft des Künstlers.      http://kapelvanverbeelding.nl 

Klik hier voor meer nieuws / eerdere berichten