educatie

drukkunst-museum fotos 061Voor groepen en scholen
Speciaal voor groepen zijn thematische rondleidingen opzet. Voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is er bovendien een lespakket inclusief materialenkoffer ontwikkeld.

  • Het verhaal van druk en prent: bij de drukpers kan bij uitstek verteld worden hoe vroeger in Maastricht een boek tot stand kwam. Het museum toont drukkunst-museum fotos 056industrieel erfgoed en verteld verhalen vanuit de drukkerstraditie die Maastricht tot in de vorige eeuw gekend heeft.
  • Het verhaal van de ambachtslieden van de Sphinx: bij de originele drukpers uit 1860 van Regout, welke gebruikt is voor de vervaardiging van decoraties op aardewerk serviezen, wordt verteld over dit kunstzinnige en arbeidsintensieve procédé.
  • Het verhaal van pand en kapelgebouw: in de 19e eeuw hadden deze gebouwen een onderwijs- en museum marketing fotos 2 107sociale functie.

Speciaal tarief voor scholen:
Op aanvraag.

Reserveren: bel 043-3216376
Voor vragen over het educatief aanbod kunt u terecht via  info@drukkunstmuseum.nl.

Maastricht en omgeving:                                                                                                                                      Cultuureducatie basis-en voortgezet onderwijs                                                                                                       Programma “Druk met letters en Drukkunstmuseum”  www.kaleidoscoop.net