geefwet / anbi

 

De Geefwet: “cultuur, daar geef je om”

Met “Cultuur, daar geef je om” heeft het Ministerie van OCW in augustus 2012 de Geefwet in het leven geroepen om de cultuurinstellingen te ondersteunen gedurende een periode van 5 jaar. Tot en met 2017 levert een gift aan een ANBI- instelling extra voordeel op in de inkomstenbelasting.

Dit najaar is een speciale aandacht op televisie, radio en Internet, waarbij particulieren, bedrijven en instellingen attent worden gemaakt op het belang van cultuur en de grote fiscale voordelen van schenken aan een ANBI-instelling. Ook ons museum is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Mocht u interesse hebben om in het kader van deze Geefwet iets voor ons museum te willen betekenen, dan kunt u voor informatie contact opnemen met de penningmeester de heer G. de Graaf; via info@drukkunstmuseum.nl.

Algemene informatie

Stichting Drukkerij Museum beheert het Drukkunstmuseum

Post- en bezoekadres: Jodenstraat 22  6211 ER Maastricht

http://www.drukkunstmuseum.nl

email: info@drukkunstmusuem.nl

RSIN/fiscaalnummer 810257798

Doelstelling Stichting Drukkerij Museum

De Stichting exploiteert het Drukkunstmuseum ten behoeve van een breed publiek met name uit Nederland, België en Duitsland. Het museum streeft naar het behoud en inzicht in de historische industriële en kunstzinnige ontwikkeling van de druk- en prentkunst vanaf de Middeleeuwen tot heden.

aandachtspunten zijn :

– techniek en grafisch kunstenaarschap:
de ontwikkeling van de druk-en prentkunst; van boekblok tot de ets van Rembrandt van Rijn en de lithodruk van Toulouse -Lautrec.
– techniek en de mens erachter:
industrieel erfgoed uit Maastricht en omgeving met een compleet ingerichte drukkerij rond 1900.
– de ‘Regout drukwerkplaats waar het proces van de decoratie bij de aardewerkfabriek de Sphinx
word getoond.
– de hedendaagse kunst van de kunstenaar René Glaser.
– beheren en tonen van de monumenten waarin het museum gevestigd is die tot de cultuur historie van Maastricht horen

Meerjarenbeleidsplan

Het museum maakt werk van een professionaliseringslag. In de afgelopen jaren zijn hiervan meerdere projecten afgerond zoals de realisatie van het educatorium, de beschikbaarheid van lespakketten, de film over de grafische historie en de audiotours in meerdere talen.

In 2014 zal een nieuw Communicatieplanplan worden geactiveerd. Vanuit dit plan zal de flyer en de website worden vernieuwd. Beoogd resultaat: meer bezoekers door betere bekendheid en uitstraling.

Op basis van de ontvangen sponsorbedragen zal in de gewelvenkelder de Regoutwerkplaats worden ingericht. Tevens zal een begin worden gemaakt met de renovatie van het kapelgebouw, gebaseerd op de door de Monumentenwacht Limburg uitgebrachte rapportage. Er is blijvende aandacht om de cultuur-educatieve functie te versterken. Scholen worden actie benaderd om ons specifieke lespakket te gebruiken.

Lopende activiteiten

Rondvaart en museumbezoek

Rederij Stiphout Maastricht die dagelijks boottochten op de Maas en het Albertkanaal organiseert, heeft twee arrangementen voor groepen met combinatiebezoek aan ons museum opgenomen in haar programma. Er is een  dagprogramma Historisch Maastricht en een dagdeel- programma Rondvaart Plus. Mede door de unieke ligging van ons museum in het oude centrum en op 500 meter loopafstand van de rederij is dit een mooie combinatie. http://www.stiphout.nl

Herinrichting van de Regoutdrukwerkplaats, gift Stichting Hulpfonds Preuvenemint

Momenteel heeft deze drukwerkplaats een kleine plaats in het museum.  Ze verdient een grotere plaats in onze gewelfkelder van het museum . Deze  drukwerkplaats met een originele drukpers uit 1860 laat het specifieke procedé zien van decoratie voor aardewerk servies, zoals dit vroeger gebeurde via de koperdrukgravure bij Kon. Sphinx.  Behalve de Stimulusprijs 2013 is 24 november 2013 een cheque van € 1.000,– in ontvangst genomen van de Stichting Hulpfonds Preuvenemint Maastricht.

We zoeken nog extra sponsors om de herinrichting volledig af te ronden.

Functies en namen van de  van de bestuurders

KvK-nummer 41077787

de Graaf, Gerardus Albertus                                         Voorzitter/Penningmeester

Glaser, Reinaldus Johannus Franciscus Clemens      Secretaris/Directeur

Rensema, Johannes Willem                                           Bestuurslid

Financiële verantwoording boekjaar 2017

resultatenrekening2017SDM

De baten en lasten van 2017 zijn onderverdeeld in eenmalige                                                                                projecten en in vaste exploitatiekosten.

 


 

<<