geefwet / anbi

De Geefwet: “cultuur, daar geef je om”

Met “Cultuur, daar geef je om” heeft het Ministerie van OCW in augustus 2012 de Geefwet in het leven geroepen om de cultuurinstellingen te ondersteunen gedurende een periode van 5 jaar. Tot en met 2017 levert een gift aan een ANBI- instelling extra voordeel op in de inkomstenbelasting.

Dit najaar is een speciale aandacht op televisie, radio en Internet, waarbij particulieren, bedrijven en instellingen attent worden gemaakt op het belang van cultuur en de grote fiscale voordelen van schenken aan een ANBI-instelling. Ook ons museum is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Mocht u interesse hebben om in het kader van deze Geefwet iets voor ons museum te willen betekenen, dan kunt u voor informatie contact opnemen met de penningmeester de heer G. de Graaf; via info@drukkunstmuseum.nl.

Algemene informatie

Stichting Drukkerij Museum beheert het Drukkunstmuseum

Post- en bezoekadres: Jodenstraat 22  6211 ER Maastricht

http://www.drukkunstmuseum.nl

email: info@drukkunstmusuem.nl

RSIN/fiscaalnummer 810257798

Doelstelling Stichting Drukkerij Museum

De Stichting exploiteert het Drukkunstmuseum ten behoeve van een breed publiek met name uit Nederland, België en Duitsland. Het museum streeft naar het behoud en inzicht in de historische industriële en kunstzinnige ontwikkeling van de druk- en prentkunst vanaf de Middeleeuwen tot heden.

aandachtspunten zijn :

– techniek en grafisch kunstenaarschap:
de ontwikkeling van de druk-en prentkunst; van boekblok tot de ets van Rembrandt van Rijn en de lithodruk van Toulouse -Lautrec.
– techniek en de mens erachter:
industrieel erfgoed uit Maastricht en omgeving met een compleet ingerichte drukkerij rond 1900.
– de ‘Regout drukwerkplaats waar het proces van de decoratie bij de aardewerkfabriek de Sphinx
word getoond.
– de hedendaagse kunst van de kunstenaar René Glaser.
– beheren en tonen van de monumenten waarin het museum gevestigd is die tot de cultuur historie van Maastricht horen

Verslag huidige activiteiten

 Projecten

2019 – 2021      Project De Kamer van de Gedachtenmechanica

Het inrichten van de slotkapel, als totaalkunstwerk, met het werk van de kunstenaar René Glaser. Met het realiseren van De Kamer van de gedachtenmechanica worden ook de huidige museumruimten heringericht. Onderdelen van het project zijn ook het PR-plan, het educatieplan en de multimediale presentatie.

2015    Inrichting gewelvenkelder met de Regoutdrukwerkplaats. Met dank aan                               Stimulusprijs Kivi Niria; ’t Struyskommittee; Pr.B.Cultuurfonds Limb;St.                    El.Strouven

Jaarlijks

Deelname aan de Museumnacht Maastricht

Lopende activiteiten:

 • Ontvangen bezoekers individueel met rondleiding op vast tijdstip.
 • Ontvangen bezoekers vanuit rondvaarten rederij Stiphout
 • Demonstratie druktechniek.
 • Audiotour in 4 talen
 • Groepen vanaf 6 personen op afspraak: rondleiding, demonstratie druktechniek en film ‘Macchina Tipografica’ (geschiedenis druk- en prentkunst)
 • Poëzie-Parcours
 • Educatie:
 • Educatie: Nederland, het museum is verbonden aan CJP
 • België; deelnemer Lerarenkaart.be; voor alle vormen van onderwijs; voor Vlaanderen leskoffer
 • Duitsland: scholen vo, mbo en academies
 • Maastricht, verbonden aan Kaleidoscoop, www. kaleidoscoop.net, cultuureducatievoor jongeren in Maastricht en omstreken. Programma’s: ‘Druk met letters&Drukkunstmuseum’ voor po vanaf groep 5 en vo onder en bovenbouw;leskoffer op school voor beeldende vorming en bezoek museum.
 • ‘DRUKte van belang’, programma in het kader van ToonjeTalent, een doorlopende leerlijn, programma op school in combinatie met dans/muziek en bezoek museum
 • KOMmetjeKunst; scholen leggen route af langs kunstinstellingen, o.a.Drukkunstmuseum.

Beloningsbeleid

De bestuurders van de Stichting Drukkerij Museum ontvangen alleen een vergoeding van redelijkerwijze gemaakte onkosten. Vacatiegeld is niet van toepassing.

Beleidsplan Stichting Drukkerij Museum

Project De Kamer van de Gedachtenmechanica

Het Drukkunstmuseum in de Jodenstraat in Maastricht staat aan de vooravond van een transitie. Een ontwikkeling van een ‘traditioneel museum dat het ambacht en de kunst van drukwerk centraal stelt, naar een verrassend museum, dat de bezoeker door de belevingswereld van kunstenaar René Glaser laat bewegen.

Waar de bezoeker nu het Drukkunstmuseum betreedt, stapt hij straks de wereld van René Glaser binnen; een beeldend en grafisch kunstenaar die gedurende zijn hele oeuvre speelt met de ontastbare materie van verbeelding, inspiratie en gedachten. Dit universum komt tot leven in de Kamer van de Gedachtenmechanica, in de historische slotkapel.

Een ervaring die nog eens wordt versterkt door de beleving van het gebouw. Wie door de voordeur van het huidige museum stapt, komt nu nog terecht in een historische drukkerij. Deze bestaat ogenschijnlijk uit een verzameling machines, voorwerpen, artefacten en parafernalia. De omvangrijke collectie speelt echter een belangrijke rol in het leven en werk van René Glaser. Dit is de plek – de werkplaats – waar inspiratie tot ideeën leidde en waar ideeën uiteindelijk hun weg vonden richting de kunst.

Transitie

In de transitie van Drukkunstmuseum naar de Kamer van de Gedachtenmechanica, die straks zal plaatsvinden, is de historische drukkerij niet langer een ode aan de drukkunst, maar staat de drukkunst hier ten dienste van de kunstenaar.  Het wordt een weergave van het proces waarin verbeelding overvloeit naar tastbaar werk. Hierdoor verschuift ook meteen de focus van het huidige museum. Niet langer staat de drukkunst als ambacht en methode centraal, maar het oeuvre en de filosofie van de kunstenaar.

Functies en namen van de  van de bestuurders

KvK-nummer 41077787

de Graaf, Gerardus Albertus                                         Voorzitter/Penningmeester

Glaser, Reinaldus Johannus Franciscus Clemens      Secretaris/Directeur

Krijgsman, Edith Francina Aletta                                          Bestuurslid

Financiële verantwoording boekjaar 2021  

resultaat2022ANBI

De baten en lasten van 2021 zijn onderverdeeld in eenmalige                                                                                projecten en in vaste exploitatiekosten.

 

 

<<