historie

 gutenberglge 850   China    Blokdruk

1430   blokdruk  in West-Europa

1440   de losse gegoten loden letter Johannes Gutenberg

1451   Tussen 1452 en 1455 voltooide Gutenberg zijn beroemde bijbel                  (de zgn. ‘Gutenberg Bijbel’)

NEDERLAND

1470   eerste drukkerijen Haarlem en Utrecht

1473   de Zuidelijke Nederlanden eerste drukkerij in Leuven

MAASTRICHT          

Boekdruk-handpers1Het met de hand kopiëren van boeken en handschriften gebeurde in de zgn. sciptoria (schrijfateliers).

In Maastricht ontstond er een hevige concurrentiestrijd tussen de schrijfateliers van o.a. het Servaas Kapittel en de drukkers die zich binnen de stadsmuren wilden vestigen. Deze strijd duurde tot 1551.

1551   Jacob Bathen   eerste drukker in Maastricht (drukker-                     boekverkoper v/d Universiteit van Leuven.

1554   vertrekt Bathen naar Düsseldorf daarna 43 jaar geen                      stadsdrukker

1597   Jan van Ghelen Antwerps drukkersgeslacht uitgave :                        Almanak Schaepherders Kalengier.

1608   Gilles Zwevezeele  uitgave La Vie et Miracles                                                                                                          de Monsieur S.Servais

maart17

1609   vertrek van Gilles Zwevezeele daarna 25 jaar geen                           stadsdrukker

1634   Ezeghiel Boucher stadsdrukker tot 1650

1660   Pieter van Ouwen stadsdrukker tot 1679   uitgave:                           Conférence de L’An MDCXV

1679   Peter Boucher stadsdrukker   uitgave:                                              Receuil des Recessen

1705   Lambertus Bertus stadsdrukker    uitgave: Vijftien                            Dynsdaghsche Communie

1742   Johannes van Gulpen    uitgave: Manual der Lofsangen ende Gebeden    drukkersfamilie Boucher in                  Maastricht tot 1807    uitgave o.a Almanakken – Extra ordinaire Gazette van Maastricht- Tableau du                  Spectacle Francais ou Annale Théatrales de la ville de Mastrigt.

1793   N. van Gulpen vestigt zich als drukker in Hasselt

1744   Henricus Landtmeter stadsdrukker uitgave : Oratio Funebris in Laudem George

1772   Jean Edme Dufour drukker en uitgever uitgave Zénothémis van dÁrnaud                                                              samenwerking met drukker Philippe Roux, in 1794 kwam er een einde aan deze samenwerking.

UITVINDING VAN DE STOOMMACHINE EN DE SNELPERS 

VVV ZW-W.1806   T.Nypels boekhandelaar drukker

1853   Leiter- Nypels onder leiding van Charles Nypels

1894   Boosten & Stols onder leiding van Dhr.Boosten en                          Dhr.Stols.

1918   Ernest van Aelst Drukkerij ,gebroeders Ernest en Charles              van Aelst.