hoogdruk

Boekdruk-handpers1Hoogdruk wordt ook wel boekdruk genoemd.
Rond 940 perfectioneerden kunstenaars in China de techniek om illustraties in combinatie met teksten van 1 gesneden houtblok te drukken de z.g.n. blokdruk. Dit is te vergelijken met een stempel. Deze techniek werd in de 15e eeuw in de Nederlanden bekend met als centra: Antwerpen, Brugge, Brussel, Haarlem en Utrecht. Tegen het einde van de 15e eeuw was deze drukvorm vrijwel geheel verdwenen en vervangen door de typografische druk van boeken, het drukken van boeken doormiddel van losse loden letters uitgevonden door Johannes Gutenberg uit Duitsland.
historische-drukkerij_13Het zetten van de tekst d.m.v. losse loden letters door een handzetter werd uitgevoerd met een zethaak en het afdrukken op papier met behulp van een drukpers is gebruikt tot in de jaren 70 van de vorige eeuw, het einde van het loodtijdperk. Het beeldmateriaal voor 1880 bestond uit houtsnedes en houtgravures. Na 1880 nadat de fotografie was uitgevonden werden deze vervangen door clichés. Veel van deze materialen en gereedschappen zijn te zien in de historische drukkerij van het museum.

 

 

 

 

plantin persenDe eerste grote drukkerij in West Europa ontstaat in 1555 in Antwerpen, één van de belangrijkste steden van de toen Spaanse Nederlanden. In deze stad aan de Schelde stichtte de in Frankrijk geboren Christoffel Plantin (1520-1589) een drukkerij, lettergieterij en uitgeverij die na zijn dood werd voortgezet door zijn schoonzoon Jan Moretus. Naast een veeltalige Bijbel, de ‘Biblia Polyglotta’ drukten zij de werken van o.a. de wiskundige Simon Stevin en Justus Lipsius.  Ook drukten ze de heruitgave van de boeken van de anatomen Andreas Vesalius en Valverde.

 

R-20101201-0031.jpgEen beroemde kunstenaar die de hoogdruk veel heeft gebruikt in zijn werk was de Duitse kunstenaar Albrecht Dürer (1471-1528). De houtsnede beleefde met Dürer een hoogtepunt met de werken “de Apocalyps”en “de Grote en de Kleine Passie”.

 

hoogdruktechnieken