museum & collectie

museum marketing fotos 2 050Historische drukkerij
Als gevolg van snel ontwikkelende hedendaagse technieken is de dominantie van ‘het beeld’ de laatste jaren enorm toegenomen. Het Drukkunstmuseum laat zien dat de geschiedenis zich op dit punt herhaalt. Al in de 15e eeuw zorgde de drukpers immers voor een vergelijkbare, grote verandering. Het museale verhaal begint dan ook bij de geschiedenis en ontwikkeling van de drukpers, dat aan de hand van werkplaatsen, die zijn ingericht met industrieel erfgoed, tot leven wordt gewekt. Lees meer

Grafisch atelier
museum marketing fotos 012Het accent ligt hierbij op de beeldenmakers: welke technieken gebruikten de vakmensen die originele tekeningen van kunstenaars moesten interpreteren door ze in hand bewerkte drukvormen om te zetten? Het hoogwaardig vakmanschap van de mensen voor en achter de drukpers komt uitgebreid aan bod. Niet in de laatste plaats is er uitgebreid aandacht voor het artistieke proces van de kunstenaars en hun werkwijze in het atelier. Dit komt aan bod middels prenten van vroeger en de presentatie van het werk van de kunstenaar René Glaser.

http://kapelvanverbeelding.nl

Maastricht
museum marketing fotos 2 185Op de bijzondere locatie in het hart van het historische centrum, wordt het verhaal van de drukgeschiedenis van Maastricht verteld. Die geschiedenis is om meerdere redenen bijzonder:
– zo is er het verhaal van de zogenaamde schrijfateliers die de opkomst van concurrerende drukkers lang tegenhielden;
– het verhaal van de Regoutdrukwerkplaats, leverancier voor de keramische industrie in Maastricht;
– de verhalen van de drukkerstraditie die Maastricht kende tot het derde kwart van de vorige eeuw.