het artistieke proces

De kunstenaars
boekWEBDoor de eeuwen heen veroverde de drukkunst een plek in het artistieke proces van de beeldenmakers; niet alleen het woord, maar ook het beeld kon immers in oplage worden verspreid. Aan de hand van prenten van markante kunstenaars, die zelfstandig of in opdracht van drukkerijen prenten vervaardigden, toont het museum de wisselwerking tussen kunst en techniek . Zo worden er verhalen van toen en nu vertelt over de kopergravures van Albrecht Dürer, de koperetsen van Rembrandt van Rijn  en Piranesi, de lithografieën van Henri de Toulouse Lautrec  en anderen.


De mens voor en achter
de drukpers
Setting-the-First-Edition-of-CosmoHet museum geeft inzicht in het hoogwaardig vakmanschap van de mensen voor en achter de drukpers. Het museum vertelt dan ook over vormgevers, typograven, lettersnijders, hout- en kopersnijders, lithograven, etc.; over de door hen gebruikte materialen, hun werkomstandigheden en meer.

 

j

j

Gov printing office postcardskunst (de; v; meervoud: kunsten)
1 verkregen vaardigheid in het een of ander
2 het vermogen om schoonheid te scheppen en esthetisch genot op te wekken
tech•niek (de; v)
1 (meervoud: technieken) het geheel van de bewerkingen of verrichtingen, nodig om in een bep. tak van kunst, industrie enz. iets tot stand te brengen
2 bedrevenheid, vaardigheid
bron: van Dale

 

Apprentice-1917